Grundutbildning miljö 2016

Grundutbildning miljö 2018-03-05T14:34:01+01:00

Utbildningen riktar sig till dig som vill få grundläggande miljökompetens och börja utveckla din verksamhets miljöarbete.

Den grundläggande miljöutbildningen ger en stabil grund för det fortsatta miljöarbetet. Under en halv dag går vi igenom grundläggande begrepp och aktuella miljöfrågor samt grundläggande miljölagstiftning. Efter kursen har deltagarna god kunskap om hur miljöpåverkan uppstår  inom olika verksamheter och vad som kan göras för att minska denna.