Internrevision miljö

Internrevision miljö 2017-04-11T15:01:11+01:00

Under en heldag får du lära dig grunderna i revisionsteknik och hur revision kan användas som ett verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar. Intervjuteknik och praktisk tillämpning av kraven i nya ISO 14001 är några av delmomenten. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna genomföra en intern revision av miljöarbetet i en mindre verksamhet.

Målgrupp: För dig som arbetar i en mindre verksamhet och vill lära dig grunderna i revisionsteknik.
Kurslängd och kostnad: En heldag, hör av er för prisuppgifter!