Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 2018-01-23T09:51:17+01:00

Fördelarna med att hållbarhetsredovisa är många. Ökad transparens och uppfyllande av krav från kunder och omvärld samt förbättrad styrning och hantering av verksamhetens risker är några. Kanske omfattas er verksamhet av årsredovisningslagens krav på hållbarhetsredovisning? Vi hjälper er med allt ifrån nulägesanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys till framtagande av rapport samt utvärdering av era processer för rapportering och kvalitetssäkring.