Integritetspolicy

Hem/Integritetspolicy
Integritetspolicy 2018-05-25T16:08:18+02:00

Integritetspolicy

Yggdrasil Miljömanagement AB

 

Yggdrasil Miljömanagement AB (”Yggdrasil”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande fysisk person. Den information vi behandlar är exempelvis namn, adress, telefonnummer och mailadress.

 

Yggdrasil hanterar dina personuppgifter för att kunna fullgöra uppdrag och skyldigheter gentemot dig som kund, beställare, anställd eller samarbetspartner. Dessutom behandlas personuppgifter för att informera om vår verksamhet samt marknadsföra och kommunicera om aktiviteter vi erbjuder. När detta görs har du alltid möjlighet att avsäga dig framtida information från oss. Personuppgifterna hämtas i första hand direkt från dig i samband med kontakt inför avtal och andra samarbetsformer. När du lämnar din mailadress via vår hemsida behandlar vi denna personuppgift på samma sätt som övriga. Ibland behandlar vi personuppgifter som vi inte har fått direkt från dig, utan från andra källor (hemsidor, andra register eller liknande). Då gör vi en avvägning om och hur vi behöver behandla personuppgifterna.

 

Yggdrasil skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna för att skydda dina personuppgifter anpassas fortlöpande i enlighet med den tekniska utvecklingen på området.

 

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och vi delar dem inte med tredje part om det inte är okej med dig (undantaget personuppgiftsbiträde, se nedan). Det betyder att vi regelbundet gallrar de personuppgifter som inte längre är aktuella för fullgörande av avtal eller andra åtaganden. De personuppgifter vi hanterar i marknadsföringssyfte har du alltid möjlighet att invända mot. De personuppgifter vi får in när du söker eller innehar en tjänst hos oss gallras när de inte längre behövs. Vi kan komma att spara dina personuppgifter under längre tid för att kunna återkomma till dig om lediga tjänster eller uppdrag. Du kan när som helst begära att dessa uppgifter raderas.

 

De personuppgifter som vi får in via hemsidan (mailadress, namn och ibland telefonnummer) behandlas av en annan aktör som är personuppgiftsbiträde. För detta finns separat avtal mellan oss och personuppgiftsbiträdet. Dessa uppgifter delas inte med någon annan.

 

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Dit har du rätt att vända dig om du upplever att någon av dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig.

 

Vill du veta vilka av dina personuppgifter vi hanterar, eller har du frågor om vår integritetspolicy? Du är i så fall välkommen att höra av dig till info@yggdrasilmiljo.se