Internrevision

Internrevision 2017-04-11T15:04:53+02:00

Internrevision är ett verktyg för att hitta förbättringspotential i verksamhetens miljö, kvalitets- och hållbarhetsarbete. Vi utför internrevisioner som uppfyller ISO-standardens krav.