Internrevision miljö

Internrevision miljö och/eller kvalitet 2020-06-08T11:08:23+02:00

Under en heldag får du lära dig grunderna i revisionsteknik och hur revision kan användas som ett verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar. Intervjuteknik och praktisk tillämpning av kraven i ISO 14001 och/eller ISO 9001 är några av delmomenten. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna genomföra en intern revision av miljöarbetet i en mindre verksamhet.

Målgrupp: För dig som arbetar i en mindre verksamhet och vill lära dig grunderna i revisionsteknik för att kunna genomföra internrevision självständigt inom miljö eller kvalitet.

Kontakt: Petra Michélsen, petra.michelsen@yggdrasilmiljo.se eller 070 666 85 90.