Internrevisonsutbildning miljö och kvalitet

MIS-godkänd utbildning i internrevision, miljö och kvalitet 2018-03-13T16:14:18+01:00

Välkommen att anmäla dig till vårens MIS-godkända internrevisionsutbildning!

Utbildningen riktar sig till dig som ska göra internrevision på din egen eller någon annans verksamhet enligt standarden för miljö, ISO 14001:2016 respektive standarden för kvalitet, ISO 9001:2015.

Tre heldagars utbildning i internrevision där vi varvar teori med praktiska övningar. Utbildningen avslutas med praktikrevision under handledning. Efter utbildningen kan deltagarna på egen hand genomföra internrevision enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Utbildningen är godkänd av MIS, Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige. Deltagande i en MIS-godkänd utbildning ger kostnadsfritt medlemskap i MIS under ett helt år. Ange koden ”REVUTB” när du anmäler dig som medlem i MIS, här.

Datum: Tisdag 22 maj, onsdag 23 maj samt måndag 28 maj.
Tid: 8.30 – 16.00
Plats: Yggdrasils lokaler, Bältgatan 1 (Karlaplan)
Pris: 12 000 kr per deltagare, exklusive moms.
I priset ingår lunch, fika och utbildningsmaterial.
Kursansvarig: Petra Michélsen

För anmälan och frågor, kontakta petra.michelsen@yggdrasilmiljo.se