Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas

Hem/Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas
Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas 2019-10-10T09:47:21+02:00

Yggdrasil erbjuder kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas.


Syftet med standarden är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem som skapar förutsättningar för:

  • ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur
  • minskade risker och tillvaratagande på möjligheter
  • att bidra till verksamhetens strategiska inriktning

Svensk Kvalitetsbas skapades för att möta mindre verksamheters behov av kvalitetsledningssystem, som är enkelt att implementera och använda och som skapar mervärde. Standarden är enkel att integrera med ledningssystem inom andra områden, till exempel miljö. Vill du veta mer om hur det går till att bygga ledningssystem för kvalitet? Kontakta oss så berättar vi!