Läkemedels miljöpåverkan

Läkemedels miljöpåverkan 2020-06-08T11:17:55+02:00

För bokning av eget utbildningstillfälle

En halvdag för dig som vill få kunskap om läkemedels effekter i miljön och vilka utmaningar vi står inför. Utbildningen fokuserar på möjligheter att minska läkemedels miljöpåverkan. Vi går igenom de regionala och nationella initiativ som finns inom området såsom Miljöklassning av läkemedel och koppling till Kloka listan.

Kontakt: Petra Michélsen, petra.michelsen@yggdrasilmiljo.se, 070 66 85 90