Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Hem/Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas 2019-10-09T15:19:28+02:00

Yggdrasil erbjuder miljödiplomering enligt den nationella standarden Svensk Miljöbas.

Standarden vänder sig till små till medelstora företag med behov av ett strukturerat och lättarbetat miljöledningssystem. Svensk Miljöbas är en nationell standard som är mindre omfattande när det gäller dokumentation än exempelvis ISO 14001. Den passar därför mycket bra för mindre verksamheter som vill börja miljöledningsarbetet i mindre skala. Det är också enkelt att med Svensk Miljöbas som grund i ett senare skede skala upp till ett mer omfattande system.

Kontakta oss gärna för mer information om hur det går till att miljödiplomera en verksamhet enligt vår godkända metod.