Miljölagstiftning

Hem/Miljölagstiftning
Miljölagstiftning 2018-03-05T14:39:36+01:00

Utbildningen riktar sig till dig som vill få förståelse för och kunskap om den lagstiftning som styr miljöarbetet.

Under kursen går vi igenom de lagar och regler som styr miljöarbetet för svenska verksamheter, med utgångspunkt i miljöbalkens bestämmelser. Vi tittar på hur lagstiftningen inom miljöområdet har utvecklats och förändrats över tid och vad varje verksamhet behöver göra för att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.

För kostnadsförslag och aktuella datum, kontakta Petra Michélsen via mail eller på 070 666 85 90.

PETRA MICHÉLSEN
PETRA MICHÉLSENKursansvarig miljölagstiftning