Fullsatt när EU:s klimatmål debatterades

Hem/Nyheter, Okategoriserade/Fullsatt när EU:s klimatmål debatterades

EU-kommissionen presenterade i januari ett förslag för EU:s framtida klimatmål, som bland annat innehöll ett mål om 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser (dagens mål sträcker sig fram till 2020 och ligger på 20 procent minskade utsläpp) och 27 procent förnybar energi fram till 2030 samt en reform av EU ETS (EUs handel med utsläppsrätter). EU-parlamentet instämmer med målet om 40 procent minskade utsläpp, men har uppmanat EU:s medlemmar att anta ett mål om 30 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering.

Parlamentarikerna Kent Johansson (C), Marita Ulvskog (S) och Christofer Fjellner (M) fanns på plats och delade med sig av sina respektive partiers ställningstagande. Debatten inleddes med en diskussion mellan Lars Zetterberg från IVL Svenska Miljöinstitutet, Martina Krüger från Greenpeace och Erik Filipsson från Vattenfall. Christofer Fjellner (M) var ensam om att argumentera för endast ett klimatmål (minskade utsläpp) och menade att målet om förnyelsebar energi kommer bli för kostsamt speciellt för transport- och fordonsindustrin. Representanter från industrin som satt i publiken ifrågasatte dock detta argument och menade att industrin står och stampar och väntar på att EU ska sätta ambitiösare mål för förnybar energi.

Hur många målen blir återstår att se. Frågan om EU:s framtida klimatmål förhandlas just nu bland medlemsstaterna i Europeiska rådet. Därefter följer en förhandling med parlamentet innan målen kan antas.  Sannolikt sker detta efter sommaren, vilket innebär att det blir det kommande parlamentet som förhandlar. Valet till Europaparlamentet kommer därför vara avgörande för EU:s framtida klimatpolitik.

För att läsa mer om EUs klimatmål klicka här.

FORES tar inte betalt för sina seminarier och debatter men uppmuntrar alla deltagare att köpa ett gåvobrev där pengarna går till planering av träd genom organisationen African Wildlife Foundation, bra initiativ tycker vi!

 

By | 2017-04-03T16:24:40+02:00 fredag, 14 mars 2014|Nyheter, Okategoriserade|0 Comments