Så ska Sveriges sopberg minskas

Hem/Nyheter, Okategoriserade/Så ska Sveriges sopberg minskas

Sverige har nu för första gången en nationell strategi för hur vi ska minska mängden avfall, strategin kallas för avfallsförebyggande programmet och har tagits fram av Naturvårdsverket. Den berör fyra områden: mat, textil, elektronik samt byggande och rivning. Fyra områden som genererar mycket avfall eller som har en stor miljöpåverkan.

Trots återvinningssystem och en ökande miljömedvetenhet ökar mängden hushållsavfall i Sverige för varje år. Per person och år så genererar hushållen 500 kilo sopor per person och år. Förpackningar, hushållspapper, godispapper, kartonger, gamla tidningar, batterier, matrester och tomglas – i takt med att vi köper och konsumerar allt mer blir det allt mer skräp och avfall. Av allt vi gör oss av med så går en fjärdedel till återvinning, och hälften till förbränning, där energin utvinns i form av värme eller ström.

Avfallstrategin är en följd av att EUs avfallsdirektiv som kräver att alla medlemsländer ska ta fram ett eget avfallsförebyggande program. I strategin finns förslag till nya etappmål, som Naturvårdsverket tagit fram på regeringens uppdrag. Etappmålen som berör avfallshanteringen innebär i korthet att:

  • 40 procent av alla textilier som sätts på marknaden ska återanvändas och 25 procent ska materialåtervinnas till 2020.
  • Minst 60 procent av hushållens avfall och avfall från motsvarande verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns 2020. Återvinningsmålen bör höjas för förpackningar och returpapper.
  • Matavfallet bör minska med minst 20 procent 2020 jämfört med 2010, vilket innebär att matsvinnet måste minska med en tredjedel.

En av åtgärderna i programmet handlar om att Naturvårdsverket ska ta fram nya styrmedel som minskar mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter. Vartefter Naturvårdsverket hittar lämpliga styrmedel kommer de att föreslå för regeringen att de införs.

I programmet anger Naturvårdsverket exempel på åtgärder som olika aktörer kan vidta för att förebygga avfall. Vad det gäller textil föreslås kommunerna bland annat att:

  • inrätta insamlingsbehållare eller andra insamlingssystem för textilier på alla återvinningscentraler i samverkan med andrahandsaktörer
  • skapa lättillgängliga insamlingssystem för hushållen gällande textilier
  • undersöka återanvändnings- och återvinningsmöjligheter av textilier innan de skickas till energiutvinning

Läs mer om Avfallsförebyggande programmet här.

By | 2017-04-03T16:24:40+02:00 måndag, 10 februari 2014|Nyheter, Okategoriserade|0 Comments