Sverige säger ja till obligatorisk hållbarhetsrapportering

Hem/Nyheter, Okategoriserade/Sverige säger ja till obligatorisk hållbarhetsrapportering

Något förvånande meddelade regeringen att de ställer sig bakom EUs förslag om en obligatorisk hållbarhetsredovisning för större företag. Tidigare uttalanden från Sveriges regering har gett intrycket av att deras inställning är att hållbarhetsredovisning ska vara frivillig. Men i slutet på november ställde sig alltså regeringen positiv till att företag med fler än 500 anställda och en balansomslutning på 20 miljoner euro eller en omsättning på 40 miljoner euro ska hållbarhetsredovisa. Exakt vilka företag som ska omfattas av kravet och om hållbarhetsrapporterna ska ingå i årsredovisningen eller om de kan publiceras fristående är inte bestämt ännu.

Ur regeringskansliets motivation till beslutet att stödja obligatorisk hållbarhetsredovisning: ”Det är positivt med öppenhet och en god genomlysning av bolagen i frågor som rör miljö, frågor med anknytning till sociala villkor och anställningsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor. Sådan information efterfrågas ofta av investerare, ägare, kunder, affärspartner och av företagens andra intressenter i samhället och anses då bidra till ett långsiktigt värdeskapande i företagen.”

Yggdrasil välkomnar regeringens beslut. ”Det är roligt att fler börjar komma till insikt om att etik, sociala frågor och miljötänk bör vara en självklar del av företags ansvar och rapportering. Granskningen av Telias affärer i Uzbekistan visar tydligt att det behövs transparens inom detta område.” Säger Per Wadstein som började arbeta med CSR-frågor i slutet av 90-talet som Sustainability Management Consultant på Deloitte & Touche. Det var då som FNs Global Compact lanserades som ett initiativ för att stärka partnerskapet mellan FN och närlingslivet. Sedan kom SA 8000 och AA 1000 och sedan 2010 är ISO26000 en av de ledande, vägledande, standarderna inom socialt ansvarstagande.

Strax innan regeringen meddelade sitt stöd till hållbarhetsredovisning presenterades Sveriges nya, första nationella handlingsplan för hållbart företagande. Detta visionsdokument har alla departement ställt sig bakom och heter Hållbart företagande-plattform för svenskt agerande.

By | 2015-12-01T21:52:10+01:00 fredag, 29 november 2013|Nyheter, Okategoriserade|0 Comments