Petra Michélsen

Hem/Petra Michélsen
Petra Michélsen 2017-05-08T10:34:28+02:00

VD och konsult i miljö- och kvalitetsfrågor, grundade Yggdrasil 2004.

 • 20 års erfarenhet miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem och integrerade ledningssystem, miljö och kvalitetsrevisioner miljölagstiftning, verksamhetsanalys och övrigt kvalitetsarbete
 • Mångårig erfarenhet av årsredovisningar, miljöredovisningar och hållbarhetsredovisningar
 • Mångårig erfarenhet av att arbeta med miljö och hållbarhetskommunikation samt ta fram kommunikationsplaner
 • Mångårig erfarenhet av att arbeta med upphandlings-processer; kriterier, kravställning, lagstiftning och uppföljning
 • Omfattande erfarenhet av politiskt styrda organisationer
 • Ofta anlitad utbildare vid chefsutbildningar samt utbildningar inom ledningssystem, internrevision, miljölagstiftning och upphandling
 • Djup kunskap om ISO 14001 och 9001 samt nyheter i standarderna
 • MIS godkänd internrevisor

Utbildningar/kompetensutveckling

 • Naturvetenskaplig högskoleutbildning (systemekologi)
 • GRI Certified Training Program Certificate (GRI G4)
 • Kvalitetschefskurser, Ledarskapsutbildning
 • Miljörätt, ledningssystem, revisionsteknik

Petra utgår alltid från kundens behov och försöker hitta enkla och roliga metoder att arbeta systematiskt tillsammans med kunden.

– Det är i enkelheten det finns tid att fundera över sina verkliga förbättringar. Det gäller att hitta bra arbetsätt så att det blir lätt att göra rätt

– Min största styrka är att jag har lätt att se systematiken och därför kan identifiera behov, visualisera dem och föreslå en lösning. Genom att se lösningar driver jag verksamheter framåtPetra tror på att skapa engagemang och förståelse kring miljö- och kvalitetsfrågor.

– Min uppfattning är att många vill arbeta med miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att skapa förtroende och ta sitt ansvar för sin verksamhet och den påverkan den kan ge upphov till både inom verksamheten och i omvärlden. Det är ett angeläget uppdrag som jag mer än gärna hjälper till med, säger Petra.

070-666 85 90
petra.michelsen@yggdrasilmiljo.se