Hållbarhetsredovisning

2017-04-03T16:24:40+02:00

Fördelarna med att hållbarhetsredovisa är många. Ökad transparens och uppfyllande av krav från kunder och omvärld samt förbättrad styrning och hantering av verksamhetens risker är några. Kanske omfattas er verksamhet av det nya EU-direktivets krav på hållbarhetsredovisning? Vi hjälper er med allt ifrån nulägesanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys till framtagande av rapport samt utvärdering av era [...]

Konsult på plats

2017-04-03T16:24:40+02:00

Behöver du en vikarierande miljöchef/-samordnare, kvalitetsansvarig, projektledare eller extra resurs på plats i din verksamhet? Att hyra in en konsult från oss kan vara ett bra och effektivt alternativ. Det kan handla om alltifrån några timmar per vecka till heltid. Telefon: 070–666 85 90,

Upphandling

2017-04-03T16:24:40+02:00

Arbetet med upphandling och uppföljning som styrverktyg i ett företag fungerar bäst om man tillsammans med en engagerad ledningsgrupp lägger upp metodiken med utgångspunkt från det befintliga intresset och kunskapsnivån. Genom enkelhet och tydlighet kan miljö- och kvalitetsfrågor bli en naturlig del av beslutsprocessen hos alla medarbetare. Resultatet blir förbättringar i ditt företags verksamhets- och [...]

Utbildning

2017-04-03T16:24:41+02:00

Vi på Yggdrasil har hållit i inspirationsföreläsningar och utbildningar sedan starten 2004. Under åren har vi utbildat såväl medarbetare som lednings- och chefsgrupper inom privat och offentlig verksamhet. Vi lägger stor vikt vid interaktivitet och delaktighet under utbildningarna. Reflektionsövningar och diskussioner bidrar till ett inlärningsklimat där du som deltagare blir mer engagerad och har lättare [...]

Ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001

2017-04-03T16:24:41+02:00

Vi bygger ledningssystem enligt ISO-standardens krav utan att göra det dokumenttungt och komplicerat. Vi tillhandahåller rådgivning och mallar för att er verksamhet ska kunna uppfylla kraven enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, AFS 2001:1, EMAS eller OHSAS 18001:2005. Vid integreringen av kvalitet, miljö och arbetsmiljö till ett ledningssystem samordnar vi detta med andra system inom verksamheten som t ex ekonomi och [...]