Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 2017-04-03T16:24:40+02:00

Project Description

Fördelarna med att hållbarhetsredovisa är många. Ökad transparens och uppfyllande av krav från kunder och omvärld samt förbättrad styrning och hantering av verksamhetens risker är några. Kanske omfattas er verksamhet av det nya EU-direktivets krav på hållbarhetsredovisning? Vi hjälper er med allt ifrån nulägesanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys till framtagande av rapport samt utvärdering av era processer för rapportering och kvalitetssäkring.

SOFIE WADSTEIN
SOFIE WADSTEINKontaktperson Hållbarhetsredovisning
Telefon: 076-827 10 74