Internrevision

Internrevision 2017-04-03T16:24:41+02:00

Project Description

Internrevision är ett verktyg för att hitta förbättringspotential i verksamhetens miljö, kvalitets- och hållbarhetsarbete. Vi utför internrevisioner som uppfyller ISO-standardens krav.

SOFIE WADSTEIN
SOFIE WADSTEINKontaktperson Internrevision
Telefon: 0768- 27 10 74