Ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001

Ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001 2017-04-03T16:24:41+02:00

Project Description


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/yggdrasilmiljo.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Vi bygger ledningssystem enligt ISO-standardens krav utan att göra det dokumenttungt och komplicerat. Vi tillhandahåller rådgivning och mallar för att er verksamhet ska kunna uppfylla kraven enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, AFS 2001:1, EMAS eller OHSAS 18001:2005. Vid integreringen av kvalitet, miljö och arbetsmiljö till ett ledningssystem samordnar vi detta med andra system inom verksamheten som t ex ekonomi och informationssäkerhet.

Miljö
Yggdrasil hjälper kunder att arbeta effektivt med miljöfrågor. Detta sker genom ett strukturerat miljöarbete som utgår från kundkrav och miljölagstiftning. Vår beprövade modell för att bygga upp miljöledningssystem kan på kundens önskemål leda till en certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS. En miljöcertifiering kan vara en konkurrensfördel vid upphandlingar. Ett alternativ för mindre verksamheter är att miljödiplomera sig enligt Svenskt miljöbas, kontakta oss så berättar vi mer.

Kvalitet
Det är viktigt att bygga upp en god struktur för att säkerställa att krav från kunder, intressenter och regelverk verkligen beaktas så att verksamhetens mål uppnås. Yggdrasil erbjuder stöd i att bygga upp kvalitetsledningssystem genom en beprövad modell som efter kundens önskemål kan leda till en certifiering enligt ISO 9001.

Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö, där medarbetarna trivs och känner sig säkra, gynnar både företaget i stort och slutkunderna. Yggdrasil erbjuder stöd och råd i att bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och andra arbetsmiljökrav. Vår modell kan på kundens önskemål leda till certifiering enligt OHSAS 18001:2007 eller AFS 2001:1.

GAP-analys - nya ISO 14001:2015

Förändringarna i nya ISO 14001 innebär ett tydligare fokus på reella miljöförbättringar, omvärldens krav på verksamheten, ledningens ansvar, kommunikation, riskhantering samt processorientering. Vi hjälper er att förbereda er verksamhet för övergången till den nya standarden. Passa på att vitalisera och förenkla ert miljöledningssystem samtidigt som ni anpassar det till nya 14001-standarden!
PETRA MICHÉLSEN
PETRA MICHÉLSENKontaktperson Ledningssystem
Telefon: 070–666 85 90