Upphandling

Upphandling 2017-04-03T16:24:40+02:00

Project Description

Arbetet med upphandling och uppföljning som styrverktyg i ett företag fungerar bäst om man tillsammans med en engagerad ledningsgrupp lägger upp metodiken med utgångspunkt från det befintliga intresset och kunskapsnivån.

Genom enkelhet och tydlighet kan miljö- och kvalitetsfrågor bli en naturlig del av beslutsprocessen hos alla medarbetare. Resultatet blir förbättringar i ditt företags verksamhets- och rapporteringsprocesser.

Vi erbjuder stöd vid kravställning i upphandling och inköp. Det kan handla om utbildning av inköpare, stöd i att formulera relevanta och uppföljningsbara miljökrav, uppföljning av leverantörer m.m.

CHRISTINA LEVIN
CHRISTINA LEVINKontaktperson Upphandling
Telefon: 073-845 60 18