Utbildning

Vi utbildar inom miljö och hållbarhet, miljölagstiftning, hållbar upphandling och de nya standarderna ISO 14001 och 9001

Utbildning 2017-04-03T16:24:41+02:00

Project Description

Vi på Yggdrasil har hållit i inspirationsföreläsningar och utbildningar sedan starten 2004. Under åren har vi utbildat såväl medarbetare som lednings- och chefsgrupper inom privat och offentlig verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid interaktivitet och delaktighet under utbildningarna. Reflektionsövningar och diskussioner bidrar till ett inlärningsklimat där du som deltagare blir mer engagerad och har lättare för att ta till dig kunskap. Praktiska och goda exempel från verkligheten gör att ni kan se möjligheterna med miljö- och hållbarhetsarbetet i er verksamhet. Vi skräddarsyr utbildningar anpassade utifrån era behov. Hör av er så berättar vi mer!

Grundutbildning miljö

Kursen ger ökad kunskap om globala miljöfrågor och hållbar utveckling. Teoridelar varvas med interaktiva övningar och diskussioner. Syftet med utbildningen är att få upp engagemanget för miljöfrågor på arbetsplatsen.
Målgrupp: För dig som arbetar i en verksamhet som är miljöcertifierad eller har planer på att starta upp miljöarbetet. Inga förkunskaper krävs. Längd: Ca ½ dag eller efter önskemål.

Fördjupningskurs miljö

Kursen ger fördjupad kunskap om aktuella miljöfrågorna med fokus på den egna verksamheten. Vi ger dig nyheter, verktyg och goda exempel för att ni ska kunna bedriva och kommunicera ett effektivt miljöarbete på arbetsplatsen.

Målgrupp: För dig som har grundläggande kunskaper i miljö. Du kanske arbetar som miljösamordnare eller har liknande uppdrag. Längd: 1 – 3 dagar efter önskemål.

Hållbar upphandling

Vi skräddarsyr innehållet efter er verksamhets behov. Exempel på innehåll är:

 • Att formulera relevanta och uppföljningsbara miljökrav
 • När kommer miljökrav in i upphandlingsprocessen
 • Vad säger lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Exempel på metoder för uppföljning

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med inköp eller upphandling.

Internrevisionsutbildning

Internrevision är ett verktyg för att hitta förbättringspotential i verksamheten. Det kan handla om miljö, kvalitet eller arbetsmiljöfrågor. Revisionsteknik och tillämpning av krav i standarder varvas med praktiska övningar.

Målgrupp: För dig som är miljö- eller kvalitetsansvarig eller vill lära dig revisionsteknik.

Exempel på andra utbildningar vi håller:

 • Kvalitet i vården
 • Ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001
 • Kemikalier och läkemedel
 • Socialt ansvarstagande
 • Avfall
 • Miljölagstiftning
 • Hållbarhetsredovisningar
 • Matens miljöpåverkan
 • Risker
Kontakta oss för att veta mer om våra utbildningar
HELENA FAXELID
HELENA FAXELIDKontaktperson Utbildning
Telefon: 073-634 89 82