Utbildning

Utbildning 2017-04-11T15:04:13+02:00

Vi på Yggdrasil har hållit i inspirationsföreläsningar och utbildningar sedan starten 2004. Under åren har vi utbildat såväl medarbetare som lednings- och chefsgrupper inom privat och offentlig verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid interaktivitet och delaktighet under utbildningarna. Reflektionsövningar och diskussioner bidrar till ett inlärningsklimat där du som deltagare blir mer engagerad och har lättare för att ta till dig kunskap. Praktiska och goda exempel från verkligheten gör att ni kan se möjligheterna med miljö- och hållbarhetsarbetet i er verksamhet. Vi skräddarsyr utbildningar anpassade utifrån era behov. Hör av er så berättar vi mer!

Grundutbildning miljö

Fördjupningskurs miljö

Nya ISO 14001:2015 – fördelar och anpassning

Nya ISO 14001:2015 och 9001:2015

Internrevisionsutbildning – miljö och kvalitet

Internrevision miljö

Läkemedels miljöpåverkan

Andra utbildningar som vi kan ta fram vid önskemål:

  • Kvalitet i vården
  • Kemikalier och läkemedel
  • Socialt ansvarstagande
  • Avfall
  • Miljölagstiftning
  • Hållbarhetsredovisningar
  • Risker