Aktuella utbildningar 2016

Utbildningar 2016 2017-04-03T16:24:38+02:00

VI ERBJUDER EN BREDD AV TJÄNSTER KOPPLAT TILL HÅLLBARHET FÖR ATT MÖTA VARJE BEHOV

Verksamhetsanpassad utbildning för bokning av eget utbildningstillfälle. Lämpligt för grupp om ca 10 personer eller fler. Datum väljer ni själva och kursen anpassas efter er verksamhet och gruppens förkunskaper.

Diplom Efter genomgången utbildning erhåller varje kursdeltagare ett skriftligt intyg där det tydligt framgår utbildningens innehåll och mål.

Pedagogik Vi lägger stor vikt vid att aktivera deltagarna med övningar och diskussionsfrågor i mindre grupper. Detta ger ett positivt inlärningsklimat vilket gör dig som kursdeltagare mer engagerad och att du tar lättare till dig innehållet i utbildningen.

Fika och lunch Vi bjuder på fika under halvdagsutbildningar. Lunch ingår på heldagsutbildningarna.

 

business-meeting

Datum: 7 september, 22 september, 18 oktober, 17 november kl. 8.30-12

Kursen ger ökad kunskap om globala såväl som lokala miljöfrågor. Vi visar på goda exempel på det som redan har gjorts och fokuserar på möjligheterna till att minska miljöpåverkan. Syftet med utbildningen är att få engagemang för miljöfrågor på arbetsplatsen.

Målgrupp: För dig som är miljöintresserad och vill veta hur ni kan minska miljöpåverkan från er verksamhet. Inga förkunskaper krävs.
Kurslängd: Halvdag
Kostnad: 600 kr per deltagare.

Datum: 28-29 september och 29-30 november kl. 8.30-16.30

Vi fördjupar kunskaperna om aktuella miljöfrågor, såsom kemikalier, klimat, resursförbrukning och avfall. Vi ger er nyheter, verktyg och goda exempel för att ni ska kunna bedriva ett framgångsrikt och effektivt miljöarbete på arbetsplatsen. Utbildningen fokuserar på kommunikation för att öka deltagarnas förmåga att nå ut med budskapet på arbetsplatsen.

Målgrupp: För dig som har grundläggande miljökunskaper Kurslängd: 2 heldagar
Kostnad: 3000 kr per deltagare

Datum: 8 november kl. 8.30-16.3005ut

Under denna utbildning går vi igenom potentialen med den nya standarden. Utbildningen har ett praktiskt fokus och ger er verktyg och mallar att börja arbeta med. Vi utgår ifrån era befintliga miljöledningssystem och vad som behöver göras för att uppdatera dem. Syftet är att underlätta övergången till den nya standarden.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller miljöansvarig och vill förstå vad den nya miljöstandarden innebär för din verksamhet.
Kurslängd: En heldag
Kostnad: 2900 kr per deltagare, mallar ingår.

Datum: 26 oktober kl. 8.30-12

Den här utbildningen är för dig som vill ha information om nyheter och potentialen med de nya standarderna för miljö och kvalitet. Standarden ställer bland annat ökat krav på ledarskap, ledningens engagemang och riskminimering. Syftet är att ni ska få ökad kännedom om vilka krav som ställs på er verksamhet.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är chef eller har miljö- eller kvalitetsansvar.
Kurslängd: Halvdag
Kostnad: 1500 kr per deltagare

Datum: 12-13 samt 19 oktober kl. 8.30-16.30

Internrevision är ett effektivt verktyg för att hitta förbättringspotential i en verksamhet. Under tre dagar bygger vi upp deltagarnas färdigheter i revisionsteknik genom att varva teori med praktiska övningar. Vi går igenom de olika delarna av en revision: planering, genomförande, rapportering, uppföljning samt revisorns roll och etiska regler. Utbildningen avslutas med en övningsrevision med handledning och återkoppling från kursledarna. Utbildningen är MIS- godkänd och utgår ifrån kraven i de nya standarderna. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna sig trygga med att självständigt genomföra interna revisioner inom miljö och kvalitet.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta som internrevisor inom miljö och/eller kvalitet.
Förkunskapskrav: Bra kunskap om kvalitets- och miljöledning
Kurslängd: Tre heldagar

Kostnad: 4500 kr per deltagare

Datum: 13 september kl. 8.30-16.30FLAT8-ut

Under en heldag får du lära dig grunderna i revisionsteknik och hur revision kan användas som ett verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar. Intervjuteknik och praktisk tillämpning av kraven i nya ISO 14001 är några av delmomenten. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna genomföra en intern revision av miljöarbetet i en mindre verksamhet.

Målgrupp: För dig som arbetar i en mindre verksamhet och vill lära dig grunderna i revisionsteknik.
Kurslängd: En heldag
Kostnad: 2500 kr per deltagare

 

Datum: 6 december kl. 8.30-12

Maten vi äter står för en tredjedel av utsläppen som påverkar klimatet. LivsmedelsindustrinOffice-Women-Glasses-256 140x140 förbrukar stora mängder resurser och kemikalier som påverkar både vår hälsa och miljön. Hur hänger allt ihop och vilka insatser ger mest nytta? Vad är skillnaden mellan konventionell och ekologiskt producerad mat? Denna halvdagsutbildning syftar till att räta ut några av frågetecknen kring matens miljöpåverkan.

Målgrupp: För dig som har ett intresse av frågorna. Inga förkunskaper krävs. Kurslängd: Halvdag
Kostnad: 1500 kr per deltagare

 

Skärmklipp-2015-11-30-14.50.21-compressorFör bokning av eget utbildningstillfälle

En halvdag för dig som vill få kunskap om läkemedels effekter i miljön och vilka utmaningar vi står inför. Utbildningen fokuserar på möjligheter att minska läkemedels miljöpåverkan. Vi går igenom de regionala och nationella initiativ som finns inom området såsom Miljöklassning av läkemedel och koppling till Kloka listan.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som är förskrivare och andra som arbetar med läkemedel.
Kurslängd: Halvdag
Pris lämnas vid förfrågan.

 

 

 

Vi är här för att hjälpa ditt företag att växa hållbart!

Genom konkreta planer, stöd och engagemang

Vad vill du ha hjälp med?