Loading...
Tjänster 2017-04-11T15:20:05+02:00

Ledningssystem

Vi bygger ledningssystem enligt ISO-standardens krav utan att göra det dokumenttungt och komplicerat. Vi tillhandahåller rådgivning och mallar för att er verksamhet ska kunna uppfylla kraven.

Läs mer

Utbildning

Vi på Yggdrasil har hållit i inspirationsföreläsningar och utbildningar sedan starten 2004. Under åren har vi utbildat såväl medarbetare som lednings- och chefsgrupper inom privat och offentlig verksamhet.

Läs mer

Internrevision

Internrevision är ett verktyg för att hitta förbättringspotential i verksamhetens miljö, kvalitets- och hållbarhetsarbete. Vi utför internrevisioner som uppfyller ISO-standardens krav.

Läs mer

Upphandling

Arbetet med upphandling och uppföljning som styrverktyg i ett företag fungerar bäst om man tillsammans med en engagerad ledningsgrupp lägger upp metodiken med utgångspunkt från det befintliga intresset och kunskapsnivån.

Läs mer

Konsult på plats

Behöver du en vikarierande miljöchef/-samordnare, kvalitetsansvarig, projektledare eller extra resurs på plats i din verksamhet? Att hyra in en konsult från oss kan vara ett bra och effektivt alternativ.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Fördelarna med att hållbarhetsredovisa är många. Ökad transparens och uppfyllande av krav från kunder och omvärld samt förbättrad styrning och hantering av verksamhetens risker är några.

Läs mer
Vad vill du ha hjälp med?